De Buurtboer is heel blij met de winst voor Koppert Cress

Koppert Cress heeft de strijd gewonnen in een langlopende zaak met de Belastingdienst. De kwestie draaide om de werkkostenregeling met betrekking tot gezonde medewerkerslunches. De Buurtboer is enorm blij met deze uitkomst en houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten.

Wat is er gebeurd?

Bij het lezen van dit artikel van de winst van Koppert Cress over de werkkostenregeling gezonde medewerkers lunches bij de Hoge Raad sprongen wij in eerste instantie een gat in de lucht.

Onlangs heeft de rechter in een rechtszaak bepaald dat er geen loonbelasting betaald hoefde te worden over gratis aan de werknemers verstrekte lunches. Deze rechtszaak werd aangespannen door Rob Baan van Koppert Cress tegen de belastingdienst.

Wij zijn het helemaal met de uitspraak eens.

Een gezonde lunch hoort in onze ogen namelijk bij goed werknemerschap en wat ons betreft valt dit dan ook onder het kopje ‘goede arbeidsomstandigheden’. Dit is ook wat we vaak terugkrijgen van de beslissingsnemers bij onze klanten, CEO’s, HR-managers en Office Managers. Ze zien de lunch als belangrijk onderdeel van het bedrijf waarmee ze goed voor hun mensen willen zorgen. Als je het verstrekken van gratis, gezonde lunches inderdaad ziet als een onderdeel van het beleid rond goede arbeidsomstandigheden zou dat ook inhouden dat er over deze gratis lunches geen belasting hoeft te worden betaald.
Dat is dus ook wat de uitkomst is voor Koppert Cress: er hoeft geen belasting te worden betaald over gezonde lunches.

Maar na wat onderzoek blijkt dat we nog even moeten wachten met juichen ..

Het is helaas namelijk niet zo dat onze klanten en andere bedrijven vanaf nu belastingvrij lunches kunnen verzorgen voor hun medewerkers. Dat komt doordat de wet in 2022 werd aangepast, waardoor een bedrijfslunch niet buiten de werkkostenregeling (WKR) valt. Hierdoor moet een gratis verstrekte lunch wel in de WKR worden opgenomen, wat weer ten koste gaat van de vrije ruimte in die WKR. Een lunch kan dus nog niet helemaal gratis weggegeven worden. Tot zover het technische verhaal.

Wat betekent dit nu?

We zien dit als een enorme stap in de goede richting. Maar we hopen natuurlijk dat de wet uiteindelijk helemaal wordt aangepast, dat een gezonde lunch echt gezien gaat worden als een onderdeel van goede arbeidsvoorwaarden en dat er daarom geen belasting meer over betaald moet worden.

Zo wordt het nog aantrekkelijker om lekker, en gezond, samen te lunchen.

Wij zullen dit nauw blijven volgen en houden jullie op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen!