Privacy statement

Wij zijn De Buurtboer. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we Persoonsgegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze Privacy Policy is van toepassing op onze website www.debuurtboer.nl (de Website), onze onlineapplicatie (de App) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies. We noemen alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk de Relevante Wetgeving.

JONGER DAN 16 JAAR

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij Persoonsgegevens. Met het begrip ‘Persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De Buurtboer is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDE(N) GEBRUIKEN WE ZE?

Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten hebben wij een aantal Persoonsgegevens van jou nodig. Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat we ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen als we ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst, als we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, als we er een gerechtvaardigd belang bij hebben of als je ons toestemming hebt gegeven.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevensDoeleinde(n)Grondslag
Klanten van De Buurtboer
Contactgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adres, e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • de lunch af te leveren;
 • jou op de juiste manier te benaderen in correspondentie;
 • contact met je op te nemen;
 • de nieuwsbrief te versturen.

Je kan je altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

 • uitvoering van de overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang
Factuurgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adres, e-mailadres, KvK-nummer, BTW-nummer, rekeningnummer, IBAN en BIC.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • betalingen voor onze Diensten te controleren en administreren;
 • om de debiteurenlijst met openstaande facturen bij te houden. Hier zien wij alleen het factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag en bedrijfsnaam.

Wij kunnen bankgegevens van onze klanten alleen inzien via de bank.

 • uitvoering van de overeenkomst
 • wettelijke plicht
Online omgeving ‘Mijn Buurtboer’:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adres, e-mailadres, opgave aantal lunchdeelnemers voor lunchafname.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • de lunch af te leveren;
 • te bepalen hoeveel lunch moet worden geleverd.
 • uitvoering van de overeenkomst
Buurtboer App:

Voor- en achternaam, e-mailadres en opgave deelname aan de lunch.

 

Gebruik van deze App is facultatief.

 

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • te bepalen hoeveel lunch moet worden geleverd.
 • uitvoering van de overeenkomst
 • toestemming

 

Geïnteresseerden
Contactformulier op de Website:

Voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en vraag.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • om met jou contact op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vraag.
 • toestemming
Proeflunch:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, aantal medewerkers, adres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • de lunch af te leveren;
 • jou op de juiste manier te benaderen in correspondentie;
 • contact met je op te nemen.
 • uitvoering van de overeenkomst
Chatfunctie:

Inhoud chat en de persoonsgegevens die je hierbij verstrekt, IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • om met jou contact op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vraag
 • toestemming
Nieuwsbrief:

E-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • de nieuwsbrief te versturen
 • toestemming
Partners, leveranciers en bezorgers van De Buurtboer
Contactgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adres, e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • contact op te kunnen nemen;
 • een dienst te kunnen leveren of af te nemen.
 • uitvoering van de overeenkomst
Factuurgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adres, e-mailadres, KvK-nummer, BTW-nummer, rekeningnummer, IBAN en BIC.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • in en uitgaande betalingen te controleren en administreren;
 • om de /crediteurendebiteurenlijst met openstaande facturen bij te houden. Hier zien wij alleen het factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag en bedrijfsnaam.

Wij kunnen bankgegevens van onze klanten alleen inzien via de bank.

 • uitvoering van de overeenkomst
 • wettelijke plicht

 

HOE KOMEN WE AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je klant bij ons bent, wij een dienst bij jou leveren of afnemen of wanneer je contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) Persoonsgegevens overnemen van externe organisaties, als zij deze informatie openbaar hebben gemaakt, zoals LinkedIn-gegevens.

BEN JE VERPLICHT JOUW PERSOONSGEGEVENS TE DELEN MET ONS?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze dienst aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze dienst niet aan jou leveren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;

 • beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • beveiliging van Persoonsgegevens conform de ISO 27001 norm;
 • beveiliging van Persoonsgegevens conform de ISO 27002 norm;
 • de toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens hebben;
 • de toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie;
HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw Persoonsgegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij geven jouw Persoonsgegevens door aan dienstverleners voor: gegevensopslag, databeheer, chatfunctie, bezorging, betaalsysteem en het versturen van nieuwsbrieven. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van Relevante Wetgeving.

 Derden

We kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen jouw Persoonsgegevens alleen verwerken verenigbaar of in overeenstemming met het doel waarvoor wij de Persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Op dit moment worden jouw Persoonsgegevens niet gedeeld met derden.

Als wij een wettelijke plicht hebben om jouw Persoonsgegevens te delen, zullen wij dit ook doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

DOORGIFTE

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

LINKS

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • je ingelogd blijft;
 • je reviews kunt lezen en schrijven;
 • de website snel is;
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • we verbeteringen kunnen testen;
 • je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google;
 • je optimale lokale informatie krijgt.
 • Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://www.debuurtboer.nl/disclaimer/
WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

JOUW RECHTEN

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onder privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

CONTACT

De Buurtboer

Pilotenstraat 45C
1059 CH Amsterdam
KvK-nummer: 55419542
088-7302200
info@debuurtboer.nl